14 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 8 بازدید
 1. تحلیل نماد خساپا

  • 3 پاسخ
  • 29 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 54 بازدید
 2. سیگنال خرید ضخود 7075

  • 2 پاسخ
  • 83 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 223 بازدید
 3. خودرو و خساپا

  • 1 پاسخ
  • 91 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 87 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 457 بازدید
 4. خرید ضشنا 8004

  • 1 پاسخ
  • 96 بازدید
 5. برگشت خودرو

  • 8 پاسخ
  • 135 بازدید
 6. سیگنال اختیار ضصاد

  • 3 پاسخ
  • 74 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 91 بازدید
 7. سهم خساپا

  • 2 پاسخ
  • 52 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 69 بازدید