126 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 5 بازدید
 1. تحلیل سهام خودرو

  • 0 پاسخ
  • 6 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1 بازدید
 2. تحلیل سهام شگویا

  • 0 پاسخ
  • 4 بازدید
 3. تحلیل شاخص شیمیایی

  • 0 پاسخ
  • 7 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 43 بازدید
 4. تحلیل سهام خساپا

  • 0 پاسخ
  • 12 بازدید
 5. تحلیل سهام فولاد

  • 0 پاسخ
  • 14 بازدید
 6. تحلیل شاخص فلزی

  • 0 پاسخ
  • 9 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 33 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 7 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 23 بازدید
 7. ضسپا 8043

  • 1 پاسخ
  • 19 بازدید
 8. سیگنال خرید ضخود 1052

  • 5 پاسخ
  • 52 بازدید
 9. شاخص کل

  • 0 پاسخ
  • 7 بازدید
 10. تحلیل سهام وتجارت

  • 0 پاسخ
  • 6 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 6 بازدید
 11. سیگنال فروش ضسپا

  • 1 پاسخ
  • 28 بازدید
 12. سیگنال فروش ضخود

  • 1 پاسخ
  • 39 بازدید
 13. تحلیل سهام فملی

  • 0 پاسخ
  • 8 بازدید
 14. تحلیل شپنا آپدیت

  • 0 پاسخ
  • 9 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 50 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 18 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 8 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 112 بازدید