46 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 6 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 310 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 51 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 112 بازدید
 1. جایگزین قالب فلزی های آهنی

  • 1 پاسخ
  • 123 بازدید
 2. قالب فلزی

  • 0 پاسخ
  • 77 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 202 بازدید
 3. خرید ضخود7076

  • 11 پاسخ
  • 1,016 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 576 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 503 بازدید
 4. فروش ضخود7074

  • 0 پاسخ
  • 247 بازدید
 5. نوسانگیری

  • 0 پاسخ
  • 238 بازدید
 6. اختیار خرید

  • 0 پاسخ
  • 215 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 170 بازدید
 7. اختیار معامله ضسپا3003

  • 3 پاسخ
  • 386 بازدید
 8. ضخود 7072

  • 2 پاسخ
  • 327 بازدید
 9. خرید ضخود ۷۰۷۴

  • 3 پاسخ
  • 331 بازدید
 10. خرید ضسپا3002

  • 0 پاسخ
  • 225 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 480 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 232 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 311 بازدید
 11. آربیتراژ

  • 5 پاسخ
  • 370 بازدید
 12. قیمت ارزنده

  • 0 پاسخ
  • 233 بازدید
 13. فروش اختیار خرید

  • 0 پاسخ
  • 259 بازدید
 14. خودرو- فروش ضخود7074

  • 1 پاسخ
  • 269 بازدید